PHK

Friday, April 2, 2010 14:28

Unang.. Unang sai marsak ho inang
Ale inang siadopan
Ai molo tung soada da pansarianhi
Laho siharaphonon sahali sabulan i
Dibotoho ho do i sude
Soada be karejoki
Nunga….
Di PHK be au inang

Unang… Gabe mandele ho inang
Di naparir manang dangol
Manang markuli kuli pe oloan namai
Asal ma boi mangan sasude gelengta i
Unang be sai marsak ho
Apusi ma nang ilu mi
Unang…..
Unang ho lupa martangiang

Hurimpu do di jama reformasi on
Lamu denggan parngoluanta dainang
Hape balik do panghirimon dainang
Naung dabu ditipa tangga ma hape

Sombaku ma diho pamarenta
Sotung gabe marsingkor
sasude na bangso mi
Patigor ma angka na hurang denggan
Di negarata on

Kamu dapat meninggalkan komentar dibawah ini.

Tinggalkan Komentar